Booking

Vår historie

Dette er Strandenga Leirsted

BELIGGENHET

Plassert ved Mjøsa, omkranset av naturskjønne områder, inkludert egen strandlinje og brygge.

FELLESSKAP

Stedet er vert for et spekter av arrangementer, alt fra ungdomsleirer til kulturelle og sosiale samlinger.

VELDEDIGHET

Fokus på sosiale formål, tilbyr meningsfulle aktiviteter for ulike grupper.

Vår historie

La oss introdusere deg for Strandenga Leirsted, en ekte perle ved bredden av Mjøsa.
Strandenga var opprinnelig en husmannsplass under Nordre Huskelhus. Det var mange husvær under Huskellhusgardene hvor det fornemste husværet var Strandengen. Det skjønner vi av beliggenheten at forfedre hadde god sans for vakker natur. Den første husmannen slo seg til her engang tidlig på 1700-tallet. Fra midten av 1800-tallet og utover til 1920-30 tallet var Strandengen et knutepunkt som anløpshavn for dampskiptrafikken på Mjøsa med mange båter og det ble i denne tiden bygget mange hus i Strandengen og ny brygge av kampestein ble anlagt.
De mindre og mellomstore båtene la inn til brygga, men hjulbåtene, som f. eks. Skibladner var for store, og varer og passasjerer ble rodd ut og inn fra disse. Passasjerene ventet på Blåsalen i Våningshuset før og etter anløpene. Da trafikken på Mjøsa forsvant forfalt brygga og pakkbua ble vognskjul.
Nils Strandengen ble siste bruker i Strandengen. Han solgte garden i 1960-åra og tok igjen hovedhuset, stabburet, gardsplassen og et lite jorde ovenfor husene. Han døde i 1970.

Lions kommer inn.

Lions Club Gjøvik kom inn i bildet med Strandengen i 1971 da medlem Ole Lillehagen ble kjent med at dødsboet etter Nils Strandengen forhandlet om salg. Pågangen fra andre kjøpere var stor, men lensmann Rogne i Biri var opptatt av at Lions Club Gjøvik skulle få overta Strandengen. (7 mål tomt med våningshus og båtnaust og 100 meter strandlinje). Det tok 4 år før handelen var endelig avsluttet 1. juli 1975. Lions Club Gjøvik brukte i samarbeid med Gjøvik kommune stedet til feriekoloni og hadde mange aktivtiter for Hunn spesialskole.
Lions Club Biri ble medeier fra 1992 og det ble etablert en samarbeidsavtale 8- april 1992. Da PDG Bjørn Egil Skar var DG i 2006/2007 var han på klubbesøk i LC Biri og ble invitert til å være med i klubbens Strandengakomite. Her jobbet de for å utvikle stedet fra klubbaktivitet til et Lionsfyrtårn og sørge for en god og riktig bruk av stedet. Det ble blant annet jobbet med å få til et samarbeid i den 4 distrikter i MD 104 og på fra Riksmøte i 2010 skrev DG-ene sammen med PDG Bjørn Egil Skar under en intensjonsavtale om samarbeid om stedet. 
Dette ble ikke realisert, men noen ildsjeler fra noen klubber startet opp samarbeid og dette resulterte i at det den 10. mai 2012 inngås avtale mellom Lions Club Biri og Strandenga Leirsted hvor Strandenga Leirsted overtar drift og vedlikehold av stedet. Denne avtalen er nå videreført til Lions Club Innlandet (etter at LC Biri fusjonerte med LC Innlandet). Eiendommen skal primært utnyttes i henhold til Lions sine mål. Lionsklubber og andre som forplikter seg til å drive etter Strandenga Leirsted sine vedtekter kan bli medlemmer med en engangskontingent på kr. 5000.

Videreutvikling fra 2011 av Strandenga Leirsted

Som tidligere nevnt er Strandenga Leirsted ei perle ved Mjøsa, 7 dekar stort som bisto av: strandlinje, brygge, grillsted, låve med møterom og Våningshus med kjøkken, oppholdsrom og sengeplasser til 14 og mulighet til å overnatte i lavvoer. 

2012-2013

I 2012 ble det lagt nytt tak på Låven.

I 2013 tok vi over planer fra Biristrand Vel om toalett på friområdet, som eies av Gjøvik kommune. Vi bygget på 3 toaletter og 4 dusjer. Her fikk vi tilskudd fra Hedmark Sparebank på kr. 200000, samt gunstige avtaler med leverandører av bygg og VVS. Vi har avtale med Gjøvik kommune om å drifte det ene toalettet, som er et offentlig toalett. I tillegg drifter vi friområdet mellom oss og campingplassen. For dette har vi et årlig tilskudd.

2014-2015

I 2014 etablerte vi «nød overnattingsplasser» på loftet i Pakkbua.

I 2015 startet vi arbeidet med tilrettelegging for aktivitetsrom på «Høyloftet» i Låven. Dette på pågår fortsatt og vil bli etter planen bli fullført i 2024.

2016

I 2016 oppgraderte vi loftet i Våningshuset og skiftet vinduer i Våningshuset. Her fikk vi tilskudd fra Toten Sparebank på kr. 50000.
Parkeringsplassen er oppgradert og vi har fått på plass lagerplass i Båthuset (bygget om en hytte som tidligere sto på Elgåsen på Sjusjøen).
Rullestolrampe opp til «Høyloftet» er på plass. Denne har vi overtatt fra Gjøvik kommune.

2019

Etter at vi fikk tildelt internasjonal ungdomsleir i 2019 oppgraderte vi kjøkken og bad/toalett i Våningshuset. Til dette fikk vi et tilskudd på kr. 169000 fra Lions Norge, som samtidig gikk inn som sleeping partner i Strandenga Leirsted.

Etter gjennomføring av internasjonal ungdomsleir i 2019 ble det stilt krav fra Lions Norge om at vi måtte sørge for overnatting innendørs til ca. 40 personer. Vi startet derfor opp arbeidet med oppgradering av overnattingskapasiteten slik at vi kunne innfri dette kravet. Dessverre kom pandemien, men takket være god støtte fra eierklubbene kunne vi stille med overnattingsmuligheter selv til 28. 

Det ble etablert Overnattingsbygg – Hiet med 16 sengeplasser. I tillegg har vi avtale med Lillehammer Sanitetsforening om bruk av Kløverstua hvor det overnattingsmuligheter til 12 personer. Dette gjør at vi totalt har mulighet til 42 sengeplasser. I tillegg er det muligheter for lavvoer og telt på disponible uteområder.
Fortløpende oppgradering av strandlinje/strandpromenade og brygge.

2022

I 2022 fikk vi tilskudd på kr. 300000 fra Sparebankstiftelsen DNB til oppføring av paviljong der vi tidligere hadde et stort partytelt. Det er et Grindbygg som ble laget på Voss og som vi satte opp på dugnad.
I tillegg har vi masse aktivitetsutstyr og gode avtaler med underleverandører i nærområdet.

For henvendelser

Vi hører gjerne fra deg. 
Strandenga Leirsted er et mangfoldig og inkluderende leirsted ved Mjøsa, drevet av Lions Club, og tilbyr en rekke aktiviteter og fasiliteter for barn og ungdom i et naturskjønt område.
Strandenga © 2024
| Design og utvikling av Zennet
heartuserslocation linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram